Location: Italy ChangeClose

Smart metering pulls unregulated markets forward

Et eksempel på et sådant marked er det schweiziske el-marked, som står lige foran komplet liberalisering: Mens de store kunder med et forbrug på over 100 MWh om året kunne starte på det liberaliserede marked i januar 2009, får de mindre kunder ikke muligheden før 2014.

Den schweiziske lovgivning nævner ikke intelligent måling, men forsyningsselskaber over hele landet er begyndt at overveje det og er i færd med at finde mulige business cases, hvor de kan implementere løsningerne. Nogle af dem går et skridt videre: De er i gang med at installere systemer for at finde ud af, hvordan deres forretningsprocesser kan optimeres, og synergierne kan udnyttes.

Projekter med Landis+Gyr
Landis+Gyr har også introduceret Gridstream AIM-løsningen på uregulerede markeder, bl.a. for at vise kunderne, hvilket potentiale sådanne løsninger indeholder. Forsyningsselskaberne forventer bl.a. bedre netværksstyring og optimering af deres forretningsgange.  Projekterne afvikles i samarbejde med Landis+Gyr og starter i 2009 med planlagt implementering i 2010. Resultaterne forventes at kunne være med til at dokumentere en business case med eventuel fuld rollout af intelligent måling over hele landet, når markedet bliver liberaliseret i 2014.

Skalerbarhed og fleksibilitet
Den modulære struktur i Gridstream AIM gør den let skalerbar. Systemet tilpasser sig til forsyningsselskabernes langsigtede behov og giver mulighed for en fleksibel øgning af antallet af målesteder, mængden af indsamlede data og hyppigheden af måleraflæsninger. Eftersom systemet er horisontalt skalerbart, kan der tilføjes adskillige dataindsamlingsenheder, hvilket giver mulighed for omkostningsbesparelser.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Landis+Gyr-repræsentant.